Τοποθέτηση Σχολικής Ψυχολόγου

Από την Τετάρτη 22/11/2023 τοποθετήθηκε στο σχολείο μας η Σχολική Ψυχολόγος κ. Μελεσσίδου Ελεονώρα στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, σχολικά έτη 2023-2026»

Στη συνημμένη επιστολή μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί της.

Επιστολή Σχολικής Ψυχολόγου