Εγγραφές στην Α’ τάξη του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-22

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1.Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Παραλαμβάνεται από το σχολείο)

 

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. (Ε1 Εφορίας, Λογαριασμός ηλεκτρικού ή τηλεφώνου ή ύδρευσης, Συμβόλαιο ενοικίασης).

 

 4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται –χωρίς προϋποθέσεις- στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, που θα παραλάβουν από το σχολείο .

Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι /ες  είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

Οι εγγραφές στο σχολείο μας θα γίνονται κάθε εργάσιμη μέρα από 1 έως 20 Μαρτίου, από 10.00 πμ έως 11.30 πμ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο: 2310221810Λήψη αρχείου

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Ανακοινώσεις ,Γονείς 26 Φεβρουαρίου 2021 41o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Εκλογές στο Ε2

Εκλογές  στη  Ε2 τάξη  του 41 Δημ. Σχολ. Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 εμείς οι μαθητές της Ε2 τάξης  κάναμε τις δικές μας  ε κ λ ο γ έ ς, όπως κάνετε κι εσείς οι μεγάλοι!!! Με την βοήθεια του κ. Ιορδάνη Σιδερίδη κατανοήσαμε έννοιες όπως ,επικοινωνία, συνεργασία, συλλογικότητα, σύστημα, εξουσία. Σχετικά με τις εκλογές συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη της εκπροσώπησης  ως απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατίας, διαπιστώσαμε ότι η  σύνθεση ενός  Συμβουλίου  βασίζεται στην πλειοψηφία και αφού ενημερωθήκαμε για το ρόλο των μαθητικών κοινοτήτων στη λειτουργία του σχολείου, θέσαμε τις υποψηφιότητες και στη συνέχεια οι υποψήφιοι μίλησαν στους συμμαθητές τους και ζήτησαν την ψήφο τους. Βιώσαμε στην τάξη  την ψηφοφορία και τις εκλογές, εκλέξαμε οι ίδιοι τους εκπροσώπους μας. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ήταν αυτά που επέβλεπαν την διαδικασία η οποία και διεξήχθη ομαλά.

Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους, καθώς και στο συμβούλιο της τάξης μας.

Κι όλα αυτά  επειδή η  τάξη μας είναι κι αυτή μια μικρή κοινότητα!!!!

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Μαθήματα ,Μαθητικές δραστηριότητες 23 Φεβρουαρίου 2021 41o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Το ταξίδι της τροφής: πρώτη στάση στη γλώσσα μας!

Γεύση, γλώσσα , γευστικοί κάλυκες.

Ενεργοποιήσαμε τους γευστικούς μας κάλυκες μήπως ξέρετε πόσοι είναι και τι κάνουν;

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο να ενημερωθείτε, εμείς στο Ε2 κάναμε και πειραματικά  την διαπίστωση.

 

Υπάρχουν λοιπόν 10.000 περίπου γευστικοί κάλυκες στη πάνω επιφάνεια της γλώσσας. Κάθε κάλυκας περιέχει  25 περίπου κύτταρα αισθητηριακών υποδοχέων επάνω στα οποία υπάρχουν μικροσκοπικά τριχίδια της γεύσης που εκτίθενται στο ποτό και τις τροφές και διαλύονται στο σάλιο.

Οι κάλυκες σε διαφορετικά μέρη της γλώσσας αισθάνονται τις τέσσερις βασικές γεύσεις: πικρό, ξινό, αλμυρό και γλυκό.

  • Το εμπρός άκρο της γλώσσας είναι πιο ευαίσθητο στις γλυκές γεύσεις.
  • Οι εμπρός πλάγιες περιοχές είναι πιο ευαίσθητες σε αλμυρές γεύσεις.
  • Οι πλαϊνές περιοχές περίπου στο μέσο της γλώσσας ανιχνεύουν κυρίως τις όξινες γεύσεις.
  • Τέλος το μεσαίο πίσω μέρος της γλώσσας θεωρείται πιο ευαίσθητο σε πικρές γεύσεις.
  • Το εμπρός άκρο της γλώσσας είναι πιο ευαίσθητο στις γλυκές γεύσεις.
  • Οι εμπρός πλάγιες περιοχές είναι πιο ευαίσθητες σε αλμυρές γεύσεις.
  • Οι πλαϊνές περιοχές περίπου στο μέσο της γλώσσας ανιχνεύουν κυρίως τις όξινες γεύσεις.
  • Τέλος το μεσαίο πίσω μέρος της γλώσσας θεωρείται πιο ευαίσθητο σε πικρές γεύσεις.

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Μαθήματα ,Μαθητικές δραστηριότητες 23 Φεβρουαρίου 2021 41o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Καλή χρονιά!

Αγαπητοί γονείς,

Καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και υπομονή! Ξεκινάνε τα μαθήματα από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου στον φυσικό μας χώρο, στο σχολείο. Η προσέλευση, αποχώρηση και τα διαλείμματα θα γίνονται με τον τρόπο που είχαμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή της χρονιάς. Την Παρασκευή οι εκπαιδευτικοί θα πάνε στο σχολείο και δεν θα γίνουν εξ’ αποστάσεως μαθήματα.

 

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Ανακοινώσεις ,Γονείς  Με ετικέτα:   6 Ιανουαρίου 2021 41o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Την Τετάρτη 18/11/2020 ξεκινάμε τα μαθήματα με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της 14/11/2020 του Υπουργείου Παιδείας. 

Παρακάτω αναρτούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα που υπάρχει σ’ αυτήν την εγκύκλιο προς ενημέρωσή σας:

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Γονείς 15 Νοεμβρίου 2020 41o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Υγιεινό πρωινό στο σχολείο

Όλοι γνωρίζουμε ότι το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας.              Τα οφέλη που προσφέρει στον οργανισμό μας είναι πολλαπλά. Βοηθά στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του οργανισμού, σωματική και πνευματική, δίνοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καθημερινών δραστηριοτήτων και για το λόγο αυτό οφείλουμε να προσέχουμε τι επιλέγουμε να καταναλώσουμε ως πρωινό. Ένα ισορροπημένο πρωινό θα πρέπει να παρέχει πρωτεΐνες, λίγο λίπος, υδατάνθρακες, καθώς και τα πολύ σημαντικά θρεπτικά συστατικά που τα παιδιά συχνά δεν προσλαμβάνουν επαρκώς. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε2, έφεραν  γάλα, υγιεινά σνακ, όπως ξηρούς καρπούς, φρούτα και λαχανικά εποχής, χυμούς χωρίς ζάχαρη, ταχίνι, χαλβά, μέλι και μπάρες δημητριακών.

Ήταν μια αξέχαστη μέρα με πολλές γευστικές εκπλήξεις.

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Τα νέα μας 14 Νοεμβρίου 2020 41o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Η Αρχαία Αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Ρωμαϊκά μνημεία της
Θεσσαλονίκης και αποτελούσε το κοινωνικό, οικονομικό, διοικητικό, πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην κρυπτή στοά

Στο Ωδείο

Στις 8 Οκτωβρίου τα τμήματα των Ε1 και Ε2 τάξεων επισκέφτηκαν την Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά. Τα τμήματα συνόδευαν οι εκπαιδευτικοί Παπατσίμπας Βασίλης και Σιδερίδης Ιορδάνης. Ευχαριστούμε πολύ τις μητέρες κ. Μαριάννα Πουρνάρα και κ. Αθηνά Κολιάκου που συνόδευσαν τα τμήματα καθώς και τον κ. Σταμάτη Χατζητουλούση για την πολύτιμη βοήθειά του.

Στο χώρο της Αγοράς

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Μαθητικές δραστηριότητες  Με ετικέτα:   18 Οκτωβρίου 2020 41o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση.

Παρασκευή 18-09-2020 και ώρα 12:00

Διαβάστε παρακάτω την πρόσκληση από την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  για ενημερωτική συνάντηση με θέμα » Η σωστή χρήση της μάσκας από μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οδηγίες προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς«.  Η ημερίδα θα μεταδοθεί διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης:                                       https://kmaked.pde.sch.gr/site/Λήψη αρχείου

Υποβολή σχολίου Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Ανακοινώσεις 16 Σεπτεμβρίου 2020 41o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Προηγούμενα άρθρα


Ημερολόγιο

Φεβρουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Άλλες σελίδες του σχολείου μας

___________________

Για μαθητές

Άκουσε ένα βιβλίο!

Σύνδεση με σύνεση

Εκπ. παιχνίδια

Τελευταία σχόλια

Επισκέπτες

Free counters!