Εργαστήριο

Το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου μας είναι πιστοποιημένο για τη διεξαγωγή προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Διαθέτει 14 σταθμούς εργασίας με λειτουργικό σύστημα Windows 7  και βιντεοπροβολέα Ο χώρος κλιματίζεται και προσφέρει την δυνατότητα να κάθονται σε κάθε υπολογιστή 1-2 μαθητές. Διαθέτει πρόσβαση στο internet για να αντλούν οι μαθητές πληροφορίες από το διαδίκτυο. Τέλος θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι σε κάθε τάξη του σχολείου υπάρχει η γωνιά του υπολογιστή, βιντεοπροβολέας και πρόσβαση στο διαδίκτυο εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τις νέες τεχνολογίες στην διδακτική πράξη.