Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από 12.10- 13.00, και δια ζώσης κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης