Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί)

Γιοβά Αναστασία

Κλάδου Όλγα

Κόκκινου Μαρία

Οικονόμου Δημήτριος

Παρασύρη Ανδρονίκη

Πλουμή Μαριάννα

 

Εκπαιδευτικός ΠΕ06 ( Αγγλικών)

Λυκάκη Αναστασία