Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί)

Γιοβά Αναστασία

Κλάδου Όλγα

Κονσολάκη Μαρία

Παρασύρη Ανδρονίκη

Πλουμή Μαριάννα

 

Εκπαιδευτικός ΠΕ06 ( Αγγλικών)

Τσαγκουρνής Ευάγγελος