Εγγραφή μαθητών και μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Επειδή πρόκειται να ξεκινήσουν διαδικτυακά μαθήματα άμεσα, παρακαλούμε τους γονείς / κηδεμόνες  να εγγράψουν τα παιδιά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. https://register.sch.gr/students/

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ StudentsRegisterHelp