ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και αξιοποιούμε Ψηφιακές Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης.

Η εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε οδηγίες χρήσης του προγράμματος ZOOM για σύγχρονες συνεδρίες με τους μαθητές.

Για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Επίσης, μπορείτε να δείτε οδηγίες και να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο που περιγράφει βήμα προς βήμα την εγκατάσταση της εφαρμογής Webex, που αποτελεί την πλατφόρμα για την σύγχρονη, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, τηλεκπαίδευση.

Τέλος, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα

Ψηφιακά εργαλεία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.