Επίδειξη αποκομμάτων τετραδίων των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων

Φ.253/28934/Β6/2006 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.5
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Φ.253/42440/Β6/19-4-2010
(ΦΕΚ 546/τ.Β/29-4-2010)

5. «Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από το Διευθυντή κάθε Γενικού Λυκείου το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΤΟΥ  Π.Δ. 60/2006 ΤΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΞΗ.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό

Διευθυντή του σχολείου μας

Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων μαθητών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ.
[Π.Δ. 60/2006 ΑΡΘΡΟ26  ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006), 2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008), 3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009)]

1.     Η Επιτροπή του Β.Κ., μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, παραδίδει τα γραπτά των απολυτήριων εξετάσεων στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος μεριμνά για τη φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο σχολικής μονάδας ή άλλου δημόσιου κτηρίου της οικείας Νομαρχίας. Περισσότερα

Τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα από τα σχολεία

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ  ΚΑΙ  ΕΝΤΥΠΑ  ΑΠΟ   ΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ  ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΤΩΝ

[Π.Δ. 104 / 79  ΑΡΘΡΑ 3,4,5,10]

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Α) ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ.

Τα υπό των Γυμνασίων και Λυκείων τηρούμενα επίσημα βιβλία είναι:
1) Πρωτόκολλον, εις το οποίον καταχωρίζονται  άπαντα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,εν οις και οι πάσης φύσεως τίτλοι, ως και τα εμπιστευτικά τοιαύτα. Δια τα τελευταία ταύτα σημειούται εις την στήλην “περιεχόμενον εγγράφου” η ένδειξις Ε.Π. μόνον, ενώ τηρείται ιδιαίτερος  φάκελλος εμπιστευτικών εγγράφων. Περισσότερα