Επιλογή προσφοράς για την εκδρομή της Γ’ τάξης

Με την από 1-2-2012 πράξη της επιτροπής αποσφράγισης και επιλογής Πρακτορείου επελέγει  το Γραφείο Γενικού Τουρισμού «ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» με αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής  ευθύνης «1921103877» της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ

Περισσότερα

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων, πατήστε εδώ 2012_1_27_Φ_251_3060_B6.

Για να δείτε τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, πατήστε εδώ Φ_251_3060_Β6_27-1-12.