Διακοπές – αργίες Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης

Π.Δ.104/79  ΑΡΘΡΟ 2  ΠΑΡ.1,3,4,5

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και  εξετάσεις  δεν διενεργούνται κατά τας ακολούθους χρονικάς περιόδους του σχολικού έτους, καλουμένας διακοπάς.

ΠΑΡ. 1
α) Διακοπαί Χριστουγέννων, από 24ης Δεκεμβρίου  μέχρι και της 7ης Ιανουαρίου.
β) Διακοπαί Πάσχα, από της Μεγάλης  Δευτέρας μέχρι της Κυριακής του Θωμά.
γ) Θεριναί διακοπαί, από της 1ης Ιουλίου  μέχρι  και της 31ης Αυγούστου επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ.7  του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. ( παράταση διδακτικού έτους )

Περισσότερα