Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Σχολικό έτος 2021-22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Με τον όρο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου» εννοούμε τους κοινά αποδεκτούς κανόνες λειτουργίας που ορίζουν το πλαίσιο δημιουργίας προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου ως «Κοινότητας αγωγής» και προβλέπονται από τους νόμους του Κράτους, υπαγορεύονται από τις παιδαγωγικές αρχές και συμβάλλουν στην επίτευξη των πάγιων παιδαγωγικών και κοινωνικών στόχων της σχολικής αγωγής και εκπαίδευσης: την πρόοδο και κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών και την υιοθέτηση πανανθρώπινων αξιών (δημοκρατική συνείδηση, αλληλεγγύη, συνεργασία, αμοιβαίος σεβασμός, αλληλοκατανόηση, αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, τήρηση των συμφωνημένων κανόνων, περιβαλλοντική προστασία, προστασία της υγείας κ. ά.) και στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, με αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες – γονείς- εκπαιδευτικούς) χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις.
Ο κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται από τον/τη Δ/ντή/ντρια του Σχολείου σε συνεργασία με τους εκπ/κούς, εκπροσώπους του Δήμου και εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων.

——————-

1. ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Η φοίτηση των μαθητών/τριών σύμφωνα με τον Νόμο είναι υποχρεωτική. Η παρεμπόδιση μαθητή/τριας για φοίτηση στο Σχολείο ή η στέρηση αυτής διώκεται ποινικά.
Για την τακτική φοίτηση των μαθητών/τριών είναι υπεύθυνοι οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. Με την ελλιπή φοίτηση ή τις χωρίς σοβαρό λόγο απουσίες των μαθητών/τριών αναστέλλεται η πρόοδός τους και δυσχεραίνεται το σχολικό έργο. Το Σχολείο είναι υποχρεωμένο σε τέτοιες περιπτώσεις να ελέγχει την αιτία της μη τακτικής φοίτησης, με τον ενδεδειγμένο και νόμιμο τρόπο.
Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν ότι:
• Προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο (08.00-08.15) και κατευθύνονται όπου έχει οριστεί, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.
• Μεταβαίνουν στις αίθουσές τους με τάξη και ηρεμία μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους και ετοιμάζονται για το μάθημά τους χωρίς να ενοχλούν και να περιφέρονται.
• Αποδίδουν τον πρέποντα σεβασμό και τιμή προς τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, τους/τις συμμαθητές/τριές τους και τους/τις εργαζόμενους/ες μέσα και έξω από την τάξη ή το Σχολείο. Οι απρεπείς χαρακτηρισμοί και χειρονομίες, οι βίαιες κινήσεις (κλωτσιές, χτυπήματα, φτυσίματα), οι ύβρεις και οι χυδαιολογίες, οι απαξιωτικές εκφράσεις δεν ταιριάζουν με την ιδιότητα του μαθητή, προσβάλλουν τον ίδιο και την οικογένειά του και δημιουργούν ανεπιθύμητες εντάσεις στις σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς και τους/τις συμμαθητές/τριές του. Σε κάθε περίπτωση τέτοιας συμπεριφοράς, το θέμα τίθεται στον Σύλλογο Διδασκόντων για συζήτηση και λήψη μέτρων, ενημερώνεται η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και καλείται άμεσα ο γονέας για ενημέρωση και συνεργασία.
• Δεν παρενοχλούν κατά την ώρα του μαθήματος τον εκπαιδευτικό ή τους/τις συμμαθητές/τριές τους με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο. Δε σηκώνονται όρθιοι, δε συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ανέχεται την απαράδεκτη συμπεριφορά οποιουδήποτε και να παρεμποδίζεται η πρόοδος στη μάθηση και η ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας.
• Οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραμμά τους και να μην τα ξεχνούν συχνά.
• Τηρούν τα σχολικά εγχειρίδια (διδακτικά βιβλία) – τα οποία χορηγούνται με δαπάνες του Κράτους – και τα λοιπά ατομικά σχολικά είδη, τα οποία προμηθεύονται με δαπάνη των γονέων, σε καλή κατάσταση. Κάθε φθορά ή απώλεια βαρύνει αποκλειστικά τον/τη μαθητή/τρια και δεν αντικαθίσταται το είδος από το Σχολείο, διότι δεν υπάρχει κανένα πλεόνασμα. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη χρήση υλικών του Σχολείου (μαρκαδόρων, χαρτιού κτλ) παρά μόνο για τις ανάγκες της διδασκαλίας.
• Δε φεύγουν από την αίθουσα χωρίς την άδεια του Εκπαιδευτικού όταν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα. Το διάλειμμα είναι ώρα ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ωστόσο, το χτύπημα του κουδουνιού είναι προειδοποιητικό του διαλείμματος. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που δίνει την άδεια για έξοδο από την αίθουσα. Η έξοδος πρέπει να πραγματοποιείται με απόλυτη τάξη και ηρεμία, για αποφυγή ατυχημάτων. Κανένας/καμία μαθητής/τρια δε μένει στο διάλειμμα στην αίθουσα, εκτός αν το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες.
• Δεν εισέρχονται σε άλλα τμήματα.
• Η χρήση ή η αφαίρεση οποιουδήποτε αντικειμένου άλλου/ης μαθητή/τριας είναι σοβαρό παράπτωμα και θα αντιμετωπίζεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
• Πράξεις βίας, επικίνδυνα παιχνίδια, κινήσεις πολεμικών τεχνών που μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ασφάλεια των μαθητών/τριών και προκαλούν φόβο, δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν επιτρέπονται παιχνίδια με επικίνδυνα αντικείμενα (μεταλλικά αντικείμενα, παγούρια), επιβλαβή χημικά υλικά (σπρέι κ.ά), υλικά που προκαλούν φόβο (μάσκες, ψεύτικα όπλα κ.ά.), που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή άλλα προβλήματα. Τα επικίνδυνα αντικείμενα θα αφαιρούνται αμέσως από τους κατόχους τους.
• Η ρίψη αντικειμένων και άχρηστων υλικών (μπουκαλιών, κουτιών, χαρτιών) ή τροφών στις τουαλέτες του Σχολείου (λεκάνες, νιπτήρες) καθώς και στο προαύλιο ή εκτός του Σχολείου απαγορεύεται αυστηρά. Οι παραβάτες μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν το αποτέλεσμα της πράξης τους.
• Διατηρούν κάθε χώρο του Σχολείου καθαρό, συμβάλλοντας στην ευπρεπή εμφάνισή του. Γράψιμο στους τοίχους της αυλής, στο εσωτερικό των αιθουσών αλλά και στα θρανία και τα έπιπλα του απαγορεύεται αυστηρά. Εκτός του ότι υποβαθμίζουν την αισθητική του σχολικού χώρου και καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία, αναδεικνύουν τις συνήθειες απολίτιστων προσώπων, χωρίς όρια και συνείδηση. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα πρέπει με τον σωστό τρόπο να νουθετούν τους μικρότερους και να δίνουν το καλό παράδειγμα.
• Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων και κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής που διαθέτει πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται. Οι μαθητές/τριες έχουν πρόσβαση στα εποπτικά μέσα και στα μέσα Πληροφορικής υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών τους στα πλαίσια της διδασκαλίας και αρκούνται σ’ αυτά.
• Για λόγους υγείας και πρόληψης, δεν επιτρέπεται η προσφορά ή ανταλλαγή φαγώσιμων ειδών μεταξύ των μαθητών/τριών (για παράδειγμα σε εορτές ή γενέθλια).
• Συμμετέχουν με προθυμία σε όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις του Σχολείου ή του Τμήματος, που προγραμματίζονται για την βελτίωση του μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου τους.
• Η γενική εμφάνιση, ως προς την ατομική καθαριότητα και την ενδυμασία του μαθητή, πρέπει να είναι ανάλογη προς την ιδιότητά του και αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των γονέων. Το Σχολείο ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες και συζητά μαζί τους για τη σημασία της αξιοπρεπούς εμφάνισης των προσώπων σε κάθε δημόσιο χώρο. Το Σχολείο είναι υποχρεωμένο να επισημαίνει εξεζητημένες επιλογές ενδυμασίας και «στυλ», που προκαλούν και σχολιάζονται και τελικά δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό στο Σχολείο, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται.
• Δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων (13.15) χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.
• Κάθε μαθητής/τρια δικαιούται να απολαμβάνει τον σεβασμό των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών/τριών του/της, να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος, να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου, να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων, να του/της παρέχεται περιβάλλον ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.

—————

2. ΓΟΝΕΙΣ

• Φυσικοί κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του/της. Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του/της μαθητή/τριας δεν έχει την κηδεμονία του/της λόγω διαζυγίου ή υπάρχει κατάσταση διάστασης των γονέων, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Σχολείο. Οι γονείς παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον/τη μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της στο σχολείο.
• Το Σχολείο πρέπει να διαθέτει όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους γονείς. Με κάθε αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Σχολείο.
• Για οποιοδήποτε θέμα κρίνουν απαραίτητο, επικοινωνούν με το Σχολείο στο τηλέφωνο 2791022446 ή στο e-mail 3dimmeg@sch.gr. Σημαντικές ανακοινώσεις του Σχολείου αναρτώνται στον ιστότοπο https://blogs.sch.gr/3dimmeg.
• Στην πρωινή προσέλευση των μαθητών, οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους στην εξώπορτα και αποχωρούν. Δεν εισέρχονται στο Σχολείο, δεν εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για «τακτοποίηση» των πραγμάτων των παιδιών τους, δεν κυκλοφορούν στους χώρους του Σχολείου. Τα παιδιά πρέπει να απεξαρτητοποιούνται από τη γονεϊκή παρουσία κατά τις ώρες παραμονής τους στο Σχολείο και να εντάσσονται απρόσκοπτα στο γενικό σχολικό περιβάλλον ισότιμα και ισόνομα προς κάθε συμμαθητή/τριά τους.
• Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.
• Δεν παρεμποδίζουν με στάθμευση των αυτοκινήτων τους τη διέλευση άλλων οχημάτων ή των μέσων που μεταφέρουν μαθητές/τριες.
• Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με έναν/μία συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.
• Οφείλουν να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στον Διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του/της μαθητή/τριας.
• Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η λήψη φαρμάκων οποιασδήποτε μορφής από κάποιον μαθητή/τρια, αυτά δεν μπορούν να παρασχεθούν από τους εκπαιδευτικούς αλλά από τους γονείς ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο αυτοί θα υποδείξουν και που πρέπει να έρθει στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέχουν τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών.
• Κανένας ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει πρέπει να ενημερώνεται το Σχολείο για να διευθετηθεί.

—————-

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

• Εκπαιδεύουν τους/τις μαθητές/τριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Στελεχών της εκπαίδευσης.
• Συνεργάζονται με τον Διευθυντή και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/τριών.
• Συνεργάζονται με τους/τις μαθητές/τριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
• Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών/τριών τους χωρίς διακρίσεις και με δικαιοσύνη και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.
• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/τριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/τριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.
• Ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
• Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, οι τρόποι τους, η κοινωνική τους ζωή και η γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές. Είναι, επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.
————–

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.