Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στο σχολείο μας, η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Σχολείου, την Ψυχολόγο, την Κοινωνική Λειτουργό και την εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης. Ο στόχος των μελών της ΕΔΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις, η υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους και η αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν εντός σχολικού πλαισίου.
Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους/στις μαθητές/τριες που το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Για τον λόγο αυτό θα ζητηθεί από τους γονείς των μαθητών/ριών που θα θελήσουν να απευθυνθούν στην ΕΔΥ να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τη συνεργασία με την ΕΔΥ.
Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί η ΕΔΥ, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2791022446 για να οριστεί μια συνάντηση. Η ΕΔΥ θα δέχεται γονείς και μαθητές κάθε Τετάρτη 8:15-12:25. Η Διεύθυνση και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σάς απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο ή και με τη συμπεριφορά των παιδιών σας και μαθητών μας.