Εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο της Αρκαδίας (2ο Γυμνάσιο Τρίπολης)

Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-2022, εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν διαδικασίας επιλογής με εξετάσεις, στην Α΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης, το οποίο έχει οριστεί ως Πρότυπο Σχολείο για την Αρκαδία.
Ειδικότερα για να συμμετάσχει ένας μαθητής/τρια στις εξετάσεις για το Πρότυπο Σχολείο θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες του/της να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα:
https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php έως και την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021.
Σύμφωνα με σχετική Υ.Α. οι εξετάσεις έχουν ορισθεί για τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021. Η εξέταση πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων πολλαπλής επιλογής για τα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.