Πρόγραμμα Σχολικής Βιβλιοθήκης

Σχολική Βιβλιοθήκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Σχολική μας Βιβλιοθήκη ανοίγει για δανεισμό και επιστροφή βιβλίων τις εξής μέρες και ώρες:
Πέμπτη 3η ώρα για τα τμήματα Α1, Α2,Β1,Β2
Παρασκευή 1η ώρα για τα τμήματα Γ1,Γ2,Δ1,Δ2
Παρασκευή 5η ώρα για τα τμήματα Ε1,Ε2, ΣΤ1,ΣΤ2

IMG 20240212 195218