Χάρτης ρύπανσης (Α2)

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα, μάθαμε για τον δείκτη AQI, ο οποίος μετράει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Αναζητήσαμε τα επίπεδα του AQI για την περιοχή μας και συμπληρώσαμε τον συνεργατικό χάρτη. Εκπαιδευτικοί: Ζαρογιάννη Μαρία, Θωμά Θεοπλάστη

Όλο το άρθρο

WILDLIFE GUARDIANS – eTwinning project (A1)

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές /τριες να κατανοήσουν την έννοια της βιοποικιλότητας, τις διασυνδέσεις όλων των ζωντανών όντων και να αναπτύξουν μια ισχυρή σύνδεση με τη φύση. Να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα οικοσυστήματα και τη σημασία της διατήρησης αυτών. Να αναπτύξουν από νεαρή ηλικία αίσθημα ευθύνης και συμπεριφορές που συμβάλλουν στη […]

Όλο το άρθρο