«Μίλα Τώρα» ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό.

Δραστηριότητες 2023-2024

Το σχολείο μας συμμετέχει στην πανελλαδική εκστρατεία του Χαμόγελου

του Παιδιού και του YouSmile με την υποστήριξη και τη συμμετοχή του

Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Την Πέμπτη 08

Φεβρουαρίου 2024 δώσαμε το σύνθημα για μια σειρά δραστηριοτήτων που

στόχο έχουν να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν

όλους μας για τη βία που εκδηλώνεται μεταξύ των παιδιών. Να

κατανοήσουμε τους λόγους που το παιδί ασκεί βία, να υποστηρίξουμε το

παιδί που δέχεται βία, να προτρέψουμε τον παρατηρητή να μιλήσει, και

να καθοδηγήσουμε γονείς και εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν αυτό που

συμβαίνει, προτείνοντάς τους λύσεις.

IMG 8d9f715af95fbab5171a0baa4f66ba3d V IMG c26b7bb0a508a86041c6552736e1df49 V IMG 94e8f1c9004096e394b046edf58fc745 V IMG 2fcb94203f6c60f6390e4e0335a424ce V IMG 91f4c52438076acc5b4e516aad3c1da5 V