Τηλεκπαίδευση

Ανακοινώσεις

Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει διαμορφώσει πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, που θα εφαρμοστεί κατόπιν ενημέρωσης, σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλης έκτακτης ανάγκης.
Αυτό αποτελείται από τα πέντε πρώτα μαθήματα του κανονικού προγράμματος της κάθε ημέρας, διάρκειας τριάντα λεπτών (30΄) το καθένα, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ανακοίνωση Τηλεκπαίδευσης 2023-24