Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning

Άλλη μια Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning έλαβε τo σχολείο μας και συγκεκριμένα το ΣΤ2 τμήμα για το συνεργατικό έργο με τίτλο “Pets in children΄s lives “ το οποίο πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2022-2023. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας χορηγείται από την European School Education Platform για την ποιότητα του έργου, την πρωτοτυπία του […]

Όλο το άρθρο