Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΕΞΕ – 7666 – 2024 – Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας- Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 1.Δελτίο_τυπου_ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΜΑΘΗΤΩΝ_2024_v3

Όλο το άρθρο