Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning

"Pets in children's lives"

Άλλη μια Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning έλαβε τo σχολείο μας και συγκεκριμένα το ΣΤ2 τμήμα για το συνεργατικό έργο με τίτλο “Pets in children΄s lives “ το οποίο πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας χορηγείται από την European School Education Platform για την ποιότητα του έργου, την πρωτοτυπία του θέματος, την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών, την ανάδειξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των μαθητών, την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των σχολείων, την καινοτομία και τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τα σχολεία με τα οποία συνεργαστήκαμε ήταν από την Τσεχία και τη Σλοβακία και η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών ήταν η αγγλική.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του έργου και τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας που δίνουν ευκαιρίες και κίνητρα στους μαθητές τους να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη!

Screenshot 20240117 164017 Microsoft 365 Office