Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Δ2)

Οι δημιουργίες των παιδιών του Δ2 για τον 3ο Θεματικό κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, “Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ”, του προγράμματος καλλιέργειας δεξιοτήτων με τίτλο “Τα παιδιά έχουν τα δικαιώματά τους”: https://www.canva.com/design/DAFj0LrgXOY/wCUDunAL3LhCPjWFdfX3nw/view?utm_content=DAFj0LrgXOY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink Σχετικά με τον 4ο Θεματικό κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, “Δημιουργώ και Καινοτομώ”, για το πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων με τίτλο “Ψηφιακή Αφήγηση”, μπορείτε να διαβάσετε τις […]

Όλο το άρθρο