Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Δ2)

Δραστηριότητες 2022-2023

Οι δημιουργίες των παιδιών του Δ2 για τον 3ο Θεματικό κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, “Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ”, του προγράμματος καλλιέργειας δεξιοτήτων με τίτλο “Τα παιδιά έχουν τα δικαιώματά τους”:

https://www.canva.com/design/DAFj0LrgXOY/wCUDunAL3LhCPjWFdfX3nw/view?utm_content=DAFj0LrgXOY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Σχετικά με τον 4ο Θεματικό κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, “Δημιουργώ και Καινοτομώ”, για το πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων με τίτλο “Ψηφιακή Αφήγηση”, μπορείτε να διαβάσετε τις ιστορίες των παιδιών:

Ο γύρος του κόσμου σε 90 μέρες

Το φανταστικό ταξίδι

Ο χαμένος άνθρωπος

Η σούπερ διάσωση