Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Β1)

Στην 3η Θεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων “Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ”, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β1 ασχολήθηκαν με τα Δικαιώματα των παιδιών: Τα δικαιώματα των παιδιών Στην τελευταία Θεματική “Δημιουργώ και Καινοτομώ”, για το πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων με τίτλο “Στην τσέπη χαρτζιλίκι” μπορείτε να δείτε την παρουσίαση: Στην τσέπη χαρτζιλίκι

Όλο το άρθρο