ΥΠΑΙΘ: 14 ερωτήσεις-απαντήσεις για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Επισημαίνεται ότι: Τα όσα αναφέρει το άρθρο σε σχέση με εμβολιασμένους μαθητές αφορούν την ηλικιακή ομάδα 12+. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν και τα νηπιαγωγεία.

ΥΠΑΙΘ: 14 ερωτήσεις-απαντήσεις για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Με τη μορφή

 » περισσότερα