Οδηγίες για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών από Δευτέρα 9/11

Ανακοινώσεις Κορονοϊός COVID-19 Νέα

07-11-20 Οδηγίες για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών από Δευτέρα 9/11

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή word

Η εκγύκλιος για την ΕΞΑΕ σε μορφή pdf

Η ΥΑ για την ΕΞΑΕ σε μορφή pdf

Η ΚΥΑ για τα νέα μέτρα σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων