ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗ έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:α) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας,β) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας καιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων,όπως και των Τμημάτων του Ιόνιου Πανεπιστημίου:α) Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου,β) […]

Continue Reading

 ΑΠΟΦΑΣΗ   ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ Γ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/ΣΗ http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL88Y71z4OJk5d_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWbCorJaS2B1-GwJ3XZUlqrOc75BkhQXRW5jf42ko_th

Continue Reading

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ http://6lyk-n-ionias.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/stories/%CE%95%CE%9E%CE%95%20-%2077753%20-%202019%20-%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82.pdf

Continue Reading

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 ΤΑ  Φ.Ε.Κ.    ΓΙΑ  ΤΑ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΔΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝΑ). ΝΕΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΔΙΑ ( 4) http://alfavita.gr/sites/default/files/2019-05/%CE%A6%CE%95%CE%9A_4_%CE%A0%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91.pdf Β). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ( 5) http://alfavita.gr/sites/default/files/2019-05/%CE%A6%CE%95%CE%9A_5_%CE%A0%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91.pdf

Continue Reading