Νομοθεσία

Νόμος υπ΄αριθμ.  4823/2021 << Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις>> Το άρθρο 11 αφορά τον σκοπό και τις αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Ευρετήριο Ισχύουσας  Νομοθεσίας για την Κακοποίηση – Παραμέληση παιδιών

Εγγραφές – Μετεγγραφές – Ένταξη μαθητών σε ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΣΥ

Χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων στα ΚΕΣΥ Αττικής

Ν. 4547/12-06-2018 Ίδρυση Κ.Ε.Σ.Υ. – ΦΕΚ

Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των ΚΕΣΥ (Αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω κορωνοϊού COVID-19)