Θέματα Αναπηρίας

 

Διδακτική Γλώσσας για μαθητές με νοητική ανεπάρκεια και Πολλαπλές Αναπηρίες

Εκπαιδευτικό υλικό για την παράλληλη στήριξη και την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο

Η Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες

Έντυπο 21 – Το Παιδί με Προβλήματα Όρασης στη Σχολική Τάξη – ΠΕΑ

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης κωφών και βαρήκοων παιδιών

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για μαθητές με Κινητικά Προβλήματα

Σχεδι@ζω για όλους- Προσβάσιμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (I.E.Π.)