Υλικό για τον Covid19

Επιλέγω τις διαδρομές μου γιατί … Υπάρχει λόγος.  Ένα  έντυπο για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID-19

Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων

Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid -19

Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς

Οδηγός Υποστήριξης κατα την περίοδο της επιδημιας COVID-19 

Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid -19

ΕπαναΣυνδεόμαστε στο Σχολείο-Οι e-ιστορίες στην τάξη

Δραστηριότητες ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην ηλεκτρονική τάξη 

Σύντομος οδηγός για άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση λόγω του κορονοϊού (COVID-19)

Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες για την αντιμετώπιση των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID- 19)

Ψυχική διαχείριση της επιδημίας COVID-19 στο γενικό πληθυσμό

Υλικό στο Διαδίκτυο για Ενημέρωση και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σχετικά με τον Κορωνοϊό και τις Επιπτώσεις της Πανδημίας

Οδηγίες προς Καθηγητές για τους Φοιτητές τους με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω του κορωνοϊού (COVID- 19)