Σχολικό έτος 2019 – 2020 (Β΄ τετράμηνο)

15. Εγγραφές και Ανανέωση Εγγραφών για το Σχολικό έτος 2020-2021


  http://www.ippokratio.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%91%CE%94%CE%A5%CE%9C.pdf14. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021Λήψη αρχείου13. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021Λήψη αρχείου12. Αναμνήσεις της Γ’ γυμνασίου.
Παρουσίαζουμε τις αναμνήσεις της γ’ γυμνασίου και ευχόμαστε σε όλους καλή σταδιοδρομία και ο νέος δρόμος που ανοίγεται να είναι γεμάτος χαρές, ευτυχία και γέλιο.11. Έργα στο μάθημα της Τεχνολογίας
Παρουσίαση έργων των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο μάθημα της Τεχνολογίας με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Αντώνη Ηλιού.10. Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:  Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο και την παροχή ποιοτικών  ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr).

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για:

 • την προσωποποιημένη πρόσβαση των μαθητών/μαθητριών σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και από εποπτευόμενους φορείς του,
 • την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών μεθόδων με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, διδασκαλίας και συνεργασίας,
 • την εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο,
 • την πρόσβαση των μαθητών στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, οι οποίες παρέχονται με απολύτως ασφαλή τρόπο και σε ένα σαφώς ορισμένο πλαίσιο με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας των μαθητών,

υλοποίησε μία νέα ευέλικτη διαδικασία παροχής λογαριασμών πρόσβασης (μαθητικούς λογαριασμούς) στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύνολο υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια,  οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1. Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:

 1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
 2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
 3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
 4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
 5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
  • Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
  • Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
  • Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.
 1. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
 2. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
 3. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
 4. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
 5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.

Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.

2. Διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών

Η καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ από την πλευρά του σχολείου εξακολουθεί να ισχύει, για το σύνολο των σχολείων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Η διαχείριση, δηλαδή η δημιουργία, η τροποποίηση, η διαγραφή μαθητικών λογαριασμών, η εκτύπωση των στοιχείων τους, κλπ, εξακολουθεί να γίνεται από τα σχολεία μέσω διαχειριστικής εφαρμογής (https://register.sch.gr/students/admins/), από την οποία παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών, για τη διάρκεια ισχύος των λογαριασμών και για τους όρους χρήσης.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτρέπεται με τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού του σχολείου  στο ΠΣΔ, καθώς επίσης και από τους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί από τον Δ/ντή του σχολείου ως διαχειριστές με τα προσωπικά τους στοιχεία σύνδεσης τους στο ΠΣΔ.

Η διαχείριση μαθητικών λογαριασμών περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

 • Για τη δημιουργία και γενικότερα για τη διαχείριση μαθητικών λογαριασμών από τον υπεύθυνο  κάθε σχολείου χρησιμοποιείται η              διαχειριστική εφαρμογή https://register.sch.gr/students/admins.
 • Μέσω αυτής, ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να αποδίδει δικαιώματα διαχειριστή μαθητικών λογαριασμών σε έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου (κατά προτίμηση ειδικότητας πληροφορικής).
 • Ο διαχειριστής μαθητικών λογαριασμών του σχολείου χρησιμοποιώντας την παραπάνω διαχειριστική εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει και να εκτυπώσει μαθητικούς λογαριασμούς.
 • Για τη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών το σχολείο θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα κάθε μαθητή. Για το σκοπό αυτό στη διαχειριστική εφαρμογή υπάρχει το έντυπο συναίνεσης κηδεμόνα.
 • Για την γνωστοποίηση των στοιχείων λογαριασμού στον κηδεμόνα, εφόσον ζητηθούν, μπορεί από τη διεύθυνση του σχολείου να χρησιμοποιηθεί όποιος τρόπος κριθεί κατάλληλος.

Αναλυτικά διατυπωμένοι οι όροι χρήσης, οδηγίες καλής χρήσης, τεχνικές οδηγίες και έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://register.sch.gr/students/help/.

3. Ενημέρωση των σχολείων, των κηδεμόνων και των μαθητών/μαθητριών

Η ενημέρωση των σχολείων για την παροχή λογαριασμών ΠΣΔ στους μαθητές/μαθήτριες θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με την παρούσα εγκύκλιο.
 • Με την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος με το ίδιο περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 • Όλο το υλικό είναι αναρτημένο και δημόσια διαθέσιμο:

(α) https://register.sch.gr/students, και
(β) https://register.sch.gr/students/help/, απ’ όπου μπορούν να τα παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, οι κηδεμόνες και οι μαθητές.

3. Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για τους μαθητές και τις μαθήτριες

Στην πύλη του ΠΣΔ (https://www.sch.gr) έχει αναρτηθεί και ενημερώνεται τακτικά υλικό και σύνδεσμοι:

 • με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνδέσμους χρήσης του μαθητικού λογαριασμού (https://www.sch.gr/students)
 • πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τον τρόπο αξιοποίησής τους στο εκπαιδευτικό έργο, υπάρχουν στην πύλη του ΠΣΔ και ειδικά στην ιστοσελίδαsch.gr/services.

4. Πλαίσιο καλής χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας

Η ευθύνη διαχείρισης του λογαριασμού και η μη διαρροή των στοιχείων πρόσβασης σε τρίτους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατόχου του λογαριασμού, δηλαδή του/της μαθητή/μαθήτριας και  του κηδεμόνα του.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητικοί λογαριασμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακόβουλη χρήση του λογαριασμού, ο λογαριασμός απενεργοποιείται ή διαγράφεται μόνιμα.

5. Υποστήριξη μαθητικών λογαριασμών

 Η ανάκτηση κωδικού σε περιπτώσεις που απαιτηθεί θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email ή μηνύματος σε κινητή συσκευή (SMS) από την ιστοσελίδα https://register.sch.gr/password/.

Ο διαχειριστής του μαθητικού λογαριασμού μπορεί να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης σε κάθε μαθητικό λογαριασμό εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κηδεμόνα του μαθητή.

6.Ενημέρωση μαθητών και γονέων

 Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν τους κηδεμόνες μέσω της εφαρμογής mySchool, μέσω των σχολικών ιστοτόπων και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο για το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


9. Προτάσεις για την υποστήριξη οικογενειών, παιδιών & εφήβων κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι λόγω των προληπτικών μέτρων για τον Κορωνοϊό Covid-19


8. Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αντιμετώπιση του άγχους που
προκαλείται σε αυτές τις ειδικές συνθήκες…


7.  Όλες οι οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο Κοροναϊό:
      (πατήσετε πάνω στην εικόνα)


6. ΕΟΔΥ: Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι  (11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)


5. Ανάθεση Ταξιδιωτικού πρακτορείου


4. Oδηγίες  αυτοπροστασίας και προστασίας από την διάδοση του
κορωνοϊού  COVID-19
 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


3. Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Την Τετάρτη,  25 Φεβρουαρίου 2020, η ομάδα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του σχολείου μας, με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Παπαδόγκονα Σταματίνα και την κ. Κολοκυθά Σταυρούλα, επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, η οποία στεγάζεται στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο στην οδό Λένορμαν.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης και παιχνίδι γνώσεων για το ρόλο και την αξία του Βιβλίου και των Βιβλιοθηκών.


2. Ημέρα των Τριών Ιεραρχών


1. Λιτάνευση του Αγίου Λειψάνου και Ιεράς Εικόνας της Οσίας Ξένης

Σχολικό έτος 2019 – 2020 (Α΄ τετράμηνο)

 

11.Ημερολόγιο 2020


10. Χριστουγεννιάτικο ζαχαροπλαστείο


9. Ωράριο ενημέρωσης γονέων & κηδεμόνων

ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2019-2020  Σχολικές ώρες 
α/α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Τμήματα Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ
1  Περακάκη Ελισσάβετ  Δ/ντρια-Μουσικός Α1, Α2, Α3,  Β1, Β2
2  Παπάζογλου Μαρία  Υπ/ντρια – Φιλόλ. Α2, Α3, Β3, Γ1
3  Κουτσούρη Φοίβη  Θεολόγος Α, Β, Γ
4  Χρήστου Αγγελής  Φιλόλογος Α, Β3 _
5  Χαραλάμπους Ιωάννα  Φιλόλογος Α1, Β1, Β3, Γ
6  Σταυριανάκη Ελένη  Φιλόλογος Β1, Β2, Γ,
7  Πετρουλή Μαρία  Φιλόλογος Α3, Β, Γ2
8  Πάλλας Παρασκευάς  Μαθηματικός Α, Β1
9  Αλεξόπουλος Χρήστος  Μαθηματικός Β2, Β3, Γ
10  Κούρου Μαρία  Βιολόγος Α, Β, Γ
11  Χαββάς Αθανάσιος  Φυσικός Α, Β, Γ
12  Κολοκυθά Σταυρούλα  Γαλλικής Φιλολ. Α2, Α3, Β, Γ
13  Παπαδόγκονα Σταματίνα  Αγγλικής Φιλολ. Α, Β, Γ
14  Τσάτσαρη Καλλιόπη  Γερμανικής Φιλ. Α, Β2, Β3, Γ2, Γ3 _ _ _
15  Μαστορίδου Αργυρώ  Εικαστικός Α, Β, Γ _ _ _
16  Βουλκίδου Φοφώ  Φυσικής Αγωγής Α, Β, Γ
17  Πιπεράκη Ελένη  Οικ. Οικονομίας Α, Γ _ _
18  Σάββα Θεοδώρα  Μουσικός Β2, Β3, Γ
19  Κάζης Αβραάμ  Πληροφορικής Α, Β, Γ
20  Ηλιού Αντώνης  Τεχνολογίας Α, Β, Γ
21  Καπερώνη Μαργαρίτα  Μαθηματικός Παράλληλη Στήριξη
22  Κοντοφρυού Μαρία  Φιλόλογος Παράλληλη Στήριξη
Ώρες Ωράριο
8.00΄ – 8.45΄
8.45΄ – 9.30΄
9.40΄ – 10.25΄
10.35΄ – 11.20΄
11.30΄ – 12.15΄
12.20΄ – 13.05΄
13.10΄ – 13.50΄

 


8. Επέτειος Πολυτεχνείου

Ακούγονται τα τραγούδια:
1. “Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί” (Νίκου Γκάτσου – Μάνου Χατζιδάκι)
2. “Αυτοί που θα ‘ρθουν μια βραδιά” (Μάνου Ελευθερίου – Μίκη Θεοδωράκη)
3. “Σαν τον μετανάστη” (Zulfi Livaneli – Λευτέρη Παπαδόπουλου)
4. Εθνικός Ύμνος


7. Επιμορφωτικές συναντήσεις-εσπερίδες «Μιλώντας με τους γονείς…»

Το 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής διοργανώνει κύκλο δώδεκα επιμορφωτικών συναντήσεων-εσπερίδων για γονείς μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πειραιά για το διάστημα από 13 Νοεμβρίου 2019 μέχρι 26 Aπριλίου 2020 με τίτλο:
                                                                   “Μιλώντας με τους γονείς…”
Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενδυναμώσει τις γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια και, κατ’ επέκταση, να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και υγιή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των σύγχρονων μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


6. Επέτειος του ΟΧΙ

Απονομή αριστείων και βραβείων

Παράδοση σημαίας

Ακούγονται τα τραγούδια:
1. “Ακορντεόν” (Γιάννη Νεγρεπόντη – Μάνου Λοΐζου)
2. “Ο Αντώνης” (Ιάκωβου Καμπανέλλη – Μίκη Θεοδωράκη)
3. “Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ” (Οδυσσέα Ελύτη – Μίκη Θεοδωράκη)
4. Εθνικός Ύμνος


5. Ενισχυτική διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα και οι αντίστοιχες ώρες ανά εβδομάδα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας κατά το έτος 2019-2020 θα είναι οι εξής:

Νέα Ελληνικά (3 ώρες), Αρχαία Ελληνικά (2 ώρες), Μαθηματικά (3 ώρες), Φυσική (1 ώρα), Χημεία (1 ώρα), Αγγλικά (2 ώρες).

Για την συμμετοχή ενός μαθητή στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας  απαιτείται η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα της Αίτησης-Δήλωσης των μαθημάτων τα οποία επιθυμεί να παρακολουθεί και είναι η εξής:Λήψη αρχείου


4. Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Την Παρασκευή, 27/9/2019, η 6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με το σύνθημα «Αγαπώ την άθληση – Αγαπώ την υγεία μου» έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες του σχολείου μας να συμμετάσχουν σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Βουλκίδου Φωφώ (φυσικής αγωγής), καθώς επίσης και την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να ενισχύουν τον υγιεινό τρόπο ζωής (άσκηση, σωστή διατροφή) και να γνωρίζουν τις αξίες που ενσαρκώνει ο αθλητισμός (ευγενής άμιλλα, υγιής ανταγωνισμός, η προσπάθεια του να γίνεσαι κάθε μέρα ο ίδιος καλύτερος, να ξεπερνάς τον ίδιο σου τον εαυτό).


3. Με το πρώτο κουδούνι…

Μετά το πρώτο κουδούνι και την πρωινή μας σύναξη οι μαθητές της Γ΄τάξης παρέδωσαν τις προσωπικές τους ευχές καλωσορίσματος στους νέους μαθητές του σχολείου μας, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να τους μετριάσουν την αγωνία της πρώτης ημέρας, ενώ στη συνέχεια τους οδήγησαν και στις αίθουσες διδασκαλίας…2. Καλή σχολική χρονιά!!1. Ανακοίνωση για τον Αγιασμό

Η τελετή του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30΄ π.μ.

Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας
θα παραλάβουν τα σχολικά τους  βιβλία.

Επιπλέον, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του σχολείου μας θα γίνει εκ μέρους της Διεύθυνσης και του Συλλόγου των καθηγητών ενημέρωση στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Από τη Διεύθυνση