1990-91 / 1999-00

 
1990-1991
Τερεζάκης Σπυρίδων, φυσικός, Δ/ντής
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, μαθηματικός, Υποδ/ντής
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Αλεξοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Πικάζη Μαρία, φιλόλογος
Πετράτου Ιωάννα, φιλόλογος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Ευθυμίου Παρασκευή, φιλόλογος
Σάκκη Δήμητρα, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Βασιλακόπουλος Γεώργιος, φυσικός
Σταυροπούλου Ευγενία, γαλλικών
Τερζάκη Ευσταθία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1991-1992
Τερεζάκης Σπυρίδων, φυσικός, Δ/ντής
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, μαθηματικός, Υποδ/ντής
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Αλεξοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Πικάζη Μαρία, φιλόλογος
Ζαγκούλης Γεώργιος, φιλόλογος
Πετρονικολού Αικατερίνη, φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματίνα, φιλόλογος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Τσαγκαράκης Ευστάθιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Βροντή Κρινάνθη, φυσικός
Βασιλακόπουλος Γεώργιος, φυσικός
Σταυροπούλου Ευγενία, γαλλικών
Τερζάκη Ευσταθία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1992-1993
Νιωτάκη Ειρήνη, φυσικής αγωγής, Δ/ντρια
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Πικάζη Μαρία, φιλόλογος
Πετρονικολού Αικατερίνη, φιλόλογος
Ζαγκούλης Γεώργιος, φιλόλογος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Καρούτσου Αργυρώ, φιλόλογος
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Γερονικολού Κων/να, φυσικός
Τσιρτσίκου Αικατερίνη, γαλλικών
Κούση Ολυμπία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1993-1994
Νιωτάκη Ειρήνη, φυσικής αγωγής, Δ/ντρια
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός, Υποδ/ντρια
Ζαγκούλης Γεώργιος, φιλόλογος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Καρούτσου Αργυρώ, φιλόλογος
Ψαρρού Αμαλία, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Ξυλά Ελένη, μαθηματικός
Γερονικολού Κων/να, φυσικός
Τσιρτσίκου Αικατερίνη, γαλλικών
Κούση Ολυμπία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. Οικονομίας
 
1994-1995
Νιωτάκη Ειρήνη, φυσικής αγωγής, Δ/ντρια
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός, Υποδ/ντρια
Καστρινέλλης Ηλίας, θεολόγος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Καρούτσου Αργυρώ, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Μπεκιάρη Μαρία, φιλόλογος
Τριμπόνια Αικατερίνη, φιλόλογος
Γεωργακάκη Χρυσούλα, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Αλατζάς Βασίλειος, μαθηματικός
Κωνσταντίνου Σωτήριος, φυσικός
Υφαντής Νικόλαος, χημικός
Τσιρτσίκου Αικατερίνη, γαλλικών
Κούση Ολυμπία, γαλλικών
Σαΐνη Δήμητρα, αγγλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ψαρρός Αργύριος, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Σκορδίλη Ελένη, μουσικός
 
1995-1996
Νιωτάκη Ειρήνη, φυσικής αγωγής, Δ/ντρια
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός, Υποδ/ντής
Καστρινέλλης Ηλίας, θεολόγος
Φλετούρη Γεωργία, θεολόγος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Καλαμάκη Μαρία, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Κωνσταντίνου Σωτήριος, φυσικός
Υφαντής Νικόλαος, χημικός
Σημαντήρης Σταμάτης, φυσικός
Καρίκα Σοφία, γαλλικών
Σβολοπούλου Φανή, γαλλικών
Σαΐνη Δήμητρα, αγγλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Νέγρης Ιωάννης, μουσικός
 
1996-1997
Νιωτάκη Ειρήνη, φυσικής αγωγής, Δ/ντρια
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Υποδ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Χαλκιάς Στυλιανός, θεολόγος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Καρούτσου Αργυρώ, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Τριμπόνια Αικατερίνη, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Λύπας Αθανάσιος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Κωνσταντίνου Σωτήριος, φυσικός
Υφαντής Νικόλαος, χημικός
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Ρωμαίου Αικατερίνη, γαλλικών
Μανούσου Ειρήνη, αγγλικών
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
 
1997-1998
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Καρούτσου Αργυρώ, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Κωνσταντίνου Σωτήριος, φυσικός
Υφαντής Νικόλαος, χημικός
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Σαββίδου Δέσποινα, γαλλικών
Πετροχείλου Αικατερίνη, γαλλικών
Δελία Τερέζα, γαλλικών
Σαΐνη Δήμητρα, αγγλικών
Παπαδόγκονα Σταματίνα, αγγλικών
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Σφήκας Κων/νος, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Γεωργιάδης Παναγιώτης, μουσικός
 
1998-1999
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Ζαρειφοπούλου Θεοδώρα, φιλόλογος
Μαρνέλου Κρυσταλία, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Κωνσταντίνου Σωτήριος, φυσικός
Υφαντής Νικόλαος, χημικός
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Σκανδάλη Ευαγγελία, γαλλικών
Γιαννουλάκου Ολυμπία, αγγλικών
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Δεμερτζή Φανή, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Γεωργιάδης Παναγιώτης, μουσικός
 
1999-2000
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Δενδρινός Γεράσιμος, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Λιβανίου Βασιλική, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Κωνσταντίνου Σωτήριος, φυσικός
Υφαντής Νικόλαος, χημικός
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Στειροπούλου Δέσποινα, γαλλικών
Κωστή Αικατερίνη, αγγλικών
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Νταλαγιάννης Θεόδωρος, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Τσοχατζή Ευαγγελία, μουσικός
Τσαμοπούλου Μαρία, πληροφορικής
 

Συνέχεια  από  2000-01  έως  2009-10