2000-01 / 2009-10

 
2000-2001
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Βογιατζή Πουλχερία, φιλόλογος
Δρούγκα Μαρία, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Παπανικολάκη Αγγελική, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Κωνσταντίνου Σωτήριος, φυσικός
Μαρκογιαννάκη Ειρήνη, φυσικός
Κωνσταντινίδης Βασίλειος, γεωλόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Παλούδης Δημήτριος, αγγλικών
Σπανός Θεόδωρος, αγγλικών
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Νικολάκης Σπυρίδων, φυσικής αγωγής
Μπάμπαλη Αγγελική, οικ. οικονομίας
Ρεκούμη Αγγελική, μουσικός
Εξάρχου Αρχοντία, πληροφορικής
Παπαδόπουλος Δημήτριος, πληροφορικής
 
2001-2002
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Σιάτρα Αδαμαντία, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Δενδρινός Γεράσιμος, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Γιούνης Αθανάσιος, φιλόλογος
Γιαμπουρά Βασιλική, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Κωνσταντίνου Σωτήριος, φυσικός
Βλάχος Παναγιώτης, φυσικός
Τριανταφύλλου Ιφιγένεια, φυσικός
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Σκανδάμη Θάλεια, γαλλικών
Μαυράκη Μαρία, αγγλικών
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Πλυτάς Φραγκίσκος, φυσικής αγωγής
Καμινάρη Άννα, οικ. οικονομίας
Ζέζα Ιωάννα, μουσικός
Μπενετάτος Στυλιανός, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
 
2002-2003
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Παπαδόπουλος Χρήστος, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Δενδρινός Γεράσιμος, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Μπεκιάρη Μαρία, φιλόλογος
Παπάζογλου Μαρία, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Βόζου Καλλιόπη, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Τζουάνη Αντωνία, φυσικός
Κωνσταντινίδης Βασίλειος, γεωλόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Παριανού Θέμις, γαλλικών
Σαΐνη Δήμητρα, αγγλικών
Σπυροπούλου Μαρία, αγγλικών
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Μπουγιοπούλου Σύλβια, φυσικής αγωγής
Μπακαστάμος Παναγιώτης, φυσικής αγωγής
Καμινάρη Άννα, οικ. οικονομίας
Πονηρίδου Δέσποινα, μουσικός
Μαντζαρλής Νικόλαος, τεχνολογίας
Καράμπελας Γεώργιος, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
 
2003-2004
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Μαρκαντή Μαρία, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Δενδρινός Γεράσιμος, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Μπεκιάρη Μαρία, φιλόλογος
Παπάζογλου Μαρία, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Βασιλείου Εμμανουήλ, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Μιχαλάκη Φωτεινή, φυσικός
Κούρου Μαρία, βιολόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Σκανδάλη Ευαγγελία, γαλλικών
Παπαδόγκονα Σταματίνα, αγγλικών
Βαμπούλα Βασιλική, αγγλικών
Μπουγιοπούλου Σύλβια, φυσικής αγωγής
Μπακαστάμος Παναγιώτης, φυσικής αγωγής
Πιπεράκη Ελένη, οικ. οικονομίας
Πονηρίδου Δέσποινα, μουσικός
Μαντζαρλής Νικόλαος, τεχνολογίας
Τσορτέκη Φραντζέσκα, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
Θελερίτη Κανέλλα, πληροφορικής
 
2004-2005
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Μαρκαντή Μαρία, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Δενδρινός Γεράσιμος, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Μπεκιάρη Μαρία, φιλόλογος
Παπάζογλου Μαρία, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Ιντζιρτζόγλου Ιάκωβος, μαθηματικός
Βασιλείου Εμμανουήλ, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Πολάτογλου Παναγιώτης, χημικός
Κούρου Μαρία, βιολόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Μανιατόπουλος Πέτρος, γαλλικών
Τριανταφύλλου Ασπασία, γαλλικών
Κριτσιάνη Αργυρώ, γαλλικών
Παπαδόγκονα Σταματίνα, αγγλικών
Βαμπούλα Βασιλική, αγγλικών
Λαζανά Αθανασία, φυσικής αγωγής
Μορέλλα Σπυριδούλα, φυσικής αγωγής
Πιπεράκη Ελένη, οικ. οικονομίας
Βασιλόπουλος Μάριος, μουσικός
Περσίδου Ευγενία, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
Κουτεντάκης Εμμανουήλ, πληροφορικής
 
2005-2006
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Μαρκαντή Μαρία, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Μπεκιάρη Μαρία, φιλόλογος
Παπάζογλου Μαρία, φιλόλογος
Γεωργογιάννη Παναγιώτα, φιλόλογος
Καραγιάννη Ελένη, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Στεφανάκης Δημήτριος, μαθηματικός
Βασιλείου Εμμανουήλ, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Πολάτογλου Παναγιώτης, χημικός
Κούρου Μαρία, βιολόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Βλυσίδου Μαρία, γαλλικών
Παπαδόγκονα Σταματίνα, αγγλικών
Ζηνοπούλου Ερρικέτη, αγγλικών
Παπαδοπούλου Δέσποινα, γερμανικών
Λαζανά Αθανασία, φυσικής αγωγής
Πιπεράκη Ελένη, οικ. οικονομίας
Γρηγοριάδης Νικόλαος, μουσικός
Κωττάκη Χρύσα, μουσικός
Τσιλώνη Χριστίνα, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
Κουτεντάκης Εμμανουήλ, πληροφορικής
Μαλτέζου Ουρανία, πληροφορικής
 
2006-2007
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Μαρκαντή Μαρία, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Μπεκιάρη Μαρία, φιλόλογος
Παπάζογλου Μαρία, φιλόλογος
Μαίρη Καλλιόπη, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Παπασίνου Χρυσούλα, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Πατατούκου Κων/να, χημικός
Κούρου Μαρία, βιολόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Βλυσίδου Μαρία, γαλλικών
Παπαδόγκονα Σταματίνα, αγγλικών
Θεοδωρόπουλος Ανάργυρος, αγγλικών
Ντζούφα Βασιλική, γερμανικών
Τσέκου Βασιλική, φυσικής αγωγής
Πιπεράκη Ελένη, οικ. οικονομίας
Ξενάκης Δημήτριος, μουσικός
Χατζηδάκη Ευδοκία, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
Κουτεντάκης Εμμανουήλ, πληροφορικής
 
2007-2008
Λατίνη Βασιλική, φιλόλογος, Δ/ντρια
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Ζαβιτσάνος Απόστολος, θεολόγος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Παπάζογλου Μαρία, φιλόλογος
Χαραλάμπους Ιωάννα, φιλόλογος
Αμουντζά Γεωργία, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Βίλλια Μαρία, μαθηματικός
Ρηγόπουλος Νικόλαος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Κορνελάκης Ιωάννης, χημικός
Κούρου Μαρία, βιολόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Βλυσίδου Μαρία, γαλλικών
Παπαδόγκονα Σταματίνα, αγγλικών
Μπουγιούρη Άννα, αγγλικών
Σκλαβενίτη Δήμητρα, γερμανικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Αθανασού Ευαγγελία, φυσικής αγωγής
Καρασταμάτη Φανή, φυσικής αγωγής
Πιπεράκη Ελένη, οικ. οικονομίας
Περακάκη Ελισσάβετ, μουσικός
Μαλάμη Γεωργία, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
Κουτεντάκης Εμμανουήλ, πληροφορικής
 
2008-2009
Λατίνη Βασιλική, φιλόλογος, Δ/ντρια
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Κουβέλης Στάμος, θεολόγος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Παπάζογλου Μαρία, φιλόλογος
Χαραλάμπους Ιωάννα, φιλόλογος
Αμουντζά Γεωργία, φιλόλογος
Τερζής Γεώργιος, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Παπασίνου Χρυσούλα, μαθηματικός
Σκέντος Μηνάς, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Πρεκατέ Βικτωρία, φυσικός
Κούρου Μαρία, βιολόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Σπυροπούλου Βασιλική, γαλλικών
Παπαδόγκονα Σταματίνα, αγγλικών
Μιχαήλ Παναγιώτα, αγγλικών
Δημάδου Σουλτάνα, γερμανικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Μπεκάκος Βασίλειος, φυσικής αγωγής
Πιπεράκη Ελένη, οικ. οικονομίας
Περακάκη Ελισσάβετ, μουσικός
Δημούλας Παναγιώτης, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
Κουτεντάκης Εμμανουήλ, πληροφορικής
 
2009-2010
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής, Δ/ντής
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών, Υποδ/ντρια
Λεϊμονή Ζαφειρούλα, θεολόγος
Ζαβιτσάνος Απόστολος, θεολόγος
Μπουνιώζου Παρασκευή, φιλόλογος
Στάμου Φίλιππος, φιλόλογος
Σιγαλός Ηλίας, φιλόλογος
Παπάζογλου Μαρία, φιλόλογος
Χαραλάμπους Ιωάννα, φιλόλογος
Σταυριανάκη Ελένη, φιλόλογος
Πετρουλή Μαρία, φιλόλογος
Αμουντζά Γεωργία, φιλόλογος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, μαθηματικός
Παπασίνου Χρυσούλα, μαθηματικός
Σκέντος Μηνάς, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Πρεκατέ Βικτωρία, φυσικός
Κούρου Μαρία, βιολόγος
Κολοκυθά Σταυρούλα, γαλλικών
Βλυσίδου Μαρία, γαλλικών
Παπαδόγκονα Σταματίνα, αγγλικών
Τουρλουμούσης Νικήτας, αγγλικών
Μήτσιου Λαμπρινή, γερμανικών
Σκασίλα Αικατερίνη, ιταλικών
Μπεκάκος Βασίλειος, φυσικής αγωγής
Χατζηαλέξης Δημήτριος, φυσικής αγωγής
Πιπεράκη Ελένη, οικ. οικονομίας
Περακάκη Ελισσάβετ, μουσικός
Αβρανάς Απόστολος, τεχνολογίας
Κάζης Αβραάμ, πληροφορικής
Γεωργιάδης Ιωάννης, πληροφορικής
 
Συνέχεια από  2010-11  έως  2019-20