1976-77 / 1989-90

 
1976-1977
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Δ/ντρια
Κάσσου Μαρία, θεολόγος
Καλαντζής Γεώργιος, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Μπαντέκα Αικατερίνη, φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Ελένη, φιλόλογος
Στογιαννίδου Αικατερίνη, φιλόλογος
Καπλάνη Χριστίνα, φιλόλογος
Γκούμα Ελένη, φιλόλογος
Σταύρου Βασιλική, φιλόλογος
Μουρελάτου Αξιόπη, φιλόλογος
Ξυπολυτά Αναστασία, φιλόλογος
Ψωμαρά Σεβαστή, φιλόλογος
Ψωμάκη Ειρήνη, μαθηματικός
Αρμυριώτου Βιργινία, μαθηματικός
Μητρογώγος Αναστάσιος, μαθηματικός
Προβής Ιωάννης, φυσικός
Καούνης Κούλης, φυσικός
Κανδύλη Ευανθία, φυσικός
Τριανταφυλλάκη Σταματίνα, γαλλικών
Σκρέκα Φανή, γαλλικών
Κατσαράκη Γεωργία, αγγλικών
Παπαδοπούλου Λουκία, φυσικής αγωγής
Πετροπούλου Κων/να, οικ. οικονομίας
Παπακυρίτσης Κ.
 
1977-1978
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Δ/ντρια
Κωτσάκης Διονύσιος, θεολόγος
Ζαβιτσανάκης Απόστολος, θεολόγος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Καλαντζής Γεώργιος, φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Ελένη, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Στεργίου Κλεομένης, φιλόλογος
Βαβανάτσου Χρυσούλα, φιλόλογος
Μπαντέκα Αικατερίνη, φιλόλογος
Καπλάνη Χριστίνα, φιλόλογος
Αλεξοπούλου Χρυσή, φιλόλογος
Κανδύλη Ευανθία, φυσικός
Καούνης Κούλης, φυσικός
Αναστασοπούλου Κων/να, φυσικός
Τριανταφυλλάκη Σταματίνα, γαλλικών
Σκρέκα Φανή, γαλλικών
Θεοδοσίου Κων/να, φυσικής αγωγής
Μπίζου Σοφία, φυσικής αγωγής
Μπουρνέλη Ζαχαρούλα, οικ. οικονομίας
 
1978-1979
Εγγλέζος Ιωάννης-Ηλίας, θεολόγος, Δ/ντής
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Υποδ/ντρια
Κωτσάκης Διονύσιος, θεολόγος
Ζαβιτσανάκης Απόστολος, θεολόγος
Καλαντζής Γεώργιος, φιλόλογος
Ευπατρίδης Ιωάννης, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Παπακλεοβούλου Νικόλαος, μαθηματικός
Πουρναρά Ευαγγελία, μαθηματικός
Καναβού Καλλιόπη, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Σκρέκα Φανή, γαλλικών
Κιρκιλή Γεωργία, γαλλικών
Θεοδοσίου Κων/να, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Μπουρνέλη Ζαχαρούλα, οικ. οικονομίας
Χατζηβασιλείου Βασιλική, οικ. οικονομίας.
 
1979-1980
Εγγλέζος Ιωάννης-Ηλίας, θεολόγος, Δ/ντής
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Υποδ/ντρια
Ευπατρίδης Ιωάννης, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Παπακλεοβούλου Νικόλαος, μαθηματικός
Πολυδώρου Πολυξένη, μαθηματικός
Καναβού Καλλιόπη, φυσικός
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Μητά Χαρίκλεια, γαλλικών
Μπαχατουριάν Ελισάβετ, γαλλικών.
Μπίζου Σοφία, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Σαρρή Αλεξάνδρα
 

 
1980-1981
Καραβά Μαρίνα, φιλόλογος, Δ/ντρια
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Υποδ/ντρια
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Ευπατρίδης Ιωάννης, φιλόλογος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Πουρναρά Ευαγγελία, μαθηματικός
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Μαρούδης Ευάγγελος, φυσικός
Λαρετζάκης Παντελής, μαθηματικός
Δρυλλεράκη Ευτυχία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Μπίζου Σοφία, φυσικής αγωγής
Θεοδοσίου Κων/να, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Καραντώνη Διονυσία, οικ. οικονομίας
 
1981-1982
Καραβά Μαρίνα, φιλόλογος, Δ/ντρια
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Υποδ/ντρια
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Ευπατρίδης Ιωάννης, φιλόλογος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Πουρναρά Ευαγγελία, μαθηματικός
Νικήτα Αθηνά, μαθηματικός
Σαλιβέρου Αργυρούλα, μαθηματικός
Καούνης Κούλης, φυσικός
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Μαρούδης Ευάγγελος, φυσικός
Λεπούση Μαρία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Καραντώνη Διονυσία, οικ. οικονομίας
Ειρηναίου Θεοδώρα, μουσικός
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1982-1983
Καραβά Μαρίνα, φιλόλογος, Δ/ντρια
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Υποδ/ντρια
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Κιαμέ Ελένη, θεολόγος
Ευπατρίδης Ιωάννης, φιλόλογος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Καπατσώρης Μηνάς, μαθηματικός
Πουρναρά Ευαγγελία, μαθηματικός
Καλαντζή Βασιλική, φυσικός
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Παναγιωτοπούλου Αναστασία, γαλλικών
Ρεπούση Μαρία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Καραντώνη Διονυσία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1983-1984
Καραβά Μαρίνα, φιλόλογος, Δ/ντρια
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Υποδ/ντρια
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Ευπατρίδης Ιωάννης, φιλόλογος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Δεμέκα Βασιλική, φιλόλογος
Καπατσώρης Μηνάς, μαθηματικός
Κιναλής Παύλος, μαθηματικός
Μυτιληναίος Βασίλειος, μαθηματικός
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Χατόγλου Ρεβέκκα, βιολόγος
Ρεπούση Μαρία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1984-1985
Καραβά Μαρίνα, φιλόλογος, Δ/ντρια
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Υποδ/ντρια
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Ευπατρίδης Ιωάννης, φιλόλογος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Δεμέκα Βασιλική, φιλόλογος
Κιναλής Παύλος, μαθηματικός
Σάκκη Δήμητρα, μαθηματικός
Μυτιληναίος Βασίλειος, μαθηματικός
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Χατόγλου Ρεβέκκα, βιολόγος
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1985-1986
Τερεζάκης Σπυρίδων, φυσικός, Δ/ντρια
Αποστολίδου Βαρβάρα, φιλόλογος, Υποδ/ντρια
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Ευπατρίδης Ιωάννης, φιλόλογος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Κιναλής Παύλος, μαθηματικός
Σάκκη Δήμητρα, μαθηματικός
Μυτιληναίος Βασίλειος, μαθηματικός
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Τερζάκη Ευσταθία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1986-1987
Τερεζάκης Σπυρίδων, φυσικός, Δ/ντής
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Γιαννακοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Μπαλιάμη Δέσποινα, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Μυτιληναίος Βασίλειος, μαθηματικός
Σάκκη Δήμητρα, μαθηματικός
Κιναλής Παύλος, μαθηματικός
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Τερζάκη Ευσταθία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1987-1988
Τερεζάκης Σπυρίδων, φυσικός, Δ/ντής
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, μαθηματικός, Υποδ/ντής
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Αλεξοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Πικάζη Μαρία, φιλόλογος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Πετράτου Ιωάννα, φιλόλογος
Σάκκη Δήμητρα, μαθηματικός
Κιναλής Παύλος, μαθηματικός
Χαμεζοπούλου Σταματίνα
Βουζάτος Σπυρίδων, φυσικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Τερζάκη Ευσταθία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1988-1989
Τερεζάκης Σπυρίδων, φυσικός, Δ/ντής
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, μαθηματικός, Υποδ/ντής
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Αλεξοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Πικάζη Μαρία, φιλόλογος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Πετράτου Ιωάννα, φιλόλογος
Χαμεζοπούλου Σταματίνα
Σάκκη Δήμητρα, μαθηματικός
Κιναλής Παύλος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Τερζάκη Ευσταθία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
1989-1990
Τερεζάκης Σπυρίδων, φυσικός, Δ/ντής
Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, μαθηματικός, Υποδ/ντής
π. Λεντής Μιχαήλ, θεολόγος
Αλεξοπούλου Ελένη, φιλόλογος
Σερενέ Βασιλική, φιλόλογος
Πικάζη Μαρία, φιλόλογος
Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, φιλόλογος
Αντωνιάδου Άννα, φιλόλογος
Φλέγκα Φωτεινή, φιλόλογος
Πετράτου Ιωάννα, φιλόλογος
Σάκκη Δήμητρα, μαθηματικός
Κιναλής Παύλος, μαθηματικός
Τσαμουρά Κων/να, φυσικός
Τερζάκη Ευσταθία, γαλλικών
Ευθυμίου Αγγελική, καλλιτεχνικών
Κανέλλος Γεώργιος, φυσικής αγωγής
Λουκά Σταματίνα, φυσικής αγωγής
Ηλιάδου Μαρία, οικ. οικονομίας
Πολυχρονοπούλου Όλγα, μουσικός
 
Συνέχεια  από  1990-91  έως  1999-00