ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-24)

Για να διαβάσετε τη  Συμπληρωματική στην με αρ. πρωτ. 45239/Δ2/20-04-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024» πατήστε εδώ

Α’ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Με απόφαση της Δ/νσης ΠΕ Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε στο σχολείο μας η συγκρότηση δύο τμημάτων Α’  τάξης για το σχολικό έτος 2023-24.

Οι αιτήσεις όλων των γονέων έχουν γίνει δεκτές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24)

Για να διαβάσετε τη διαδικασία για την εισαγωγή στην Α΄τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων (σχολικού έτους 2023-24) πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για να δείτε τον κατάλογο Μουσικών Γυμνασίων, την αίτηση των γονέων και την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24)

Σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’  τάξη Γυμνασίου των καλλιτεχνικών σχολείων για το σχολικό έτος 2023-24:

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τη διαδικασία πατήστε εδώ

Για να δείτε τον κατάλογο των Καλλιτεχνικών σχολείων και να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ