ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2020-21)

Τηλέφωνο: 210-6666287

e-mail : mail@2dim-pallin.att.sch.gr

ΠΑΛΛΗΝΗ,   15 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ : Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας,

Με στόχο την ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων, καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριές μας, σας γνωστοποιoύμε  τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη  λειτουργία του σχολείου, όπως αυτοί απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τις παιδαγωγικές αρχές και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

  1. Προσέλευση και αποχώρηση

Α) Η κεντρική είσοδος του Σχολείου (και όλων των δημόσιων σχολείων) ανοίγει στις 08.00 π.μ. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο διάστημα από 08.00 έως 08.15 και πηγαίνουν στην αίθουσα του τμήματός τους.

Παρακαλούμε να αφήνετε τα παιδιά στην είσοδο του σχολείου, καθώς,  για λόγους ασφάλειας, δεν επιτρέπεται η παραμονή μέσα στον χώρο του σχολείου κανενός άλλου, πέραν των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

α) Μετά το χτύπημα του κουδουνιού, στις 8.15 πμ, είναι υποχρεωτικό να κλείνει η πόρτα της κεντρικής εισόδου.

β) Εάν για οποιοδήποτε λόγο μαθητής/τρια δεν προσέλθει στο σχολείο μέχρι τις 08.15, μπορεί  να  προσέλθει στο πρώτο διάλειμμα, καθώς δεν επιτρέπεται να διακόπτεται το μάθημα.

Β)  Αποχώρηση όλων των τάξεων του πρωινού προγράμματος: Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται στη 01.15 μμ. Παρακαλούμε να προσέρχεστε εγκαίρως για την παραλαβή των μαθητών/τριών, να συμμορφώνεστε στις υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών και να μη συνωστίζεστε στην είσοδο του Σχολείου, ώστε να μπορούν οι μαθητές/τριες να αποχωρούν με ασφάλεια.

Γ)  Η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα γίνεται ή στις 15.00 ή στις 16.00 (σύμφωνα με ό,τι έχετε δηλώσει στην αίτησή σας).

Πριν από τις 08:00 πμ δεν υπάρχει στο σχολείο κανένας εκπαιδευτικός  αρμόδιος  για την επίβλεψη των παιδιών. Μετά τη 01:15 μμ το σχολείο φέρει ευθύνη μόνο για τους μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε να φροντίζετε για την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών κατά τις προγραμματισμένες ώρες.

Γ) Σε περίπτωση έκτακτης αποχώρησης μαθητή/τριας, ο/η συνοδός θα πρέπει να έχει επικοινωνήσει  με τη Διεύθυνση ή τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος και να υπογράψει σε σχετικό έγγραφο στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.

  1. Ρύθμιση θεμάτων υγείας

Α) Για την υγεία των ίδιων των παιδιών, καθώς και για την προστασία των υπόλοιπων  μαθητών/τριών,  θα πρέπει να ενημερώνεται το σχολείο σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα υγείας. Ιδιαιτέρως κατά το τρέχον σχολικό έτος, και λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του covid-19, παρακαλούμε να παραμένουν στο σπίτι οι μαθητές/τριες που μπορεί να παρουσιάσουν κάποιο από τα συμπτώματα του covid-19 και στη συνέχεια να μας ενημερώνετε για την πορεία της υγείας τους.

Β) Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να χορηγούν κανένα φαρμακευτικό σκεύασμα στους/στις μαθητές/τριες, κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνονται  για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται.

Γ) Για τους μαθητές των τάξεων Α’ και Δ’ απαιτείται η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (το χαρτί που υπογράφει ο παιδίατρος).  Η παράλειψη προσκόμισής του μετά τις 14 Σεπτεμβρίου συνεπάγεται μόνο φυσική παρουσία του/της  μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,  χωρίς την ενεργή συμμετοχή του/της.

  1. Ασφάλεια μαθητών

Α) Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/τριών και για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας οι πόρτες του σχολείου ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες προσέλευσης και αποχώρησης.

Β) Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να βγαίνουν έξω από τον χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Γ) Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή επεξεργασίας ήχου ή εικόνας. Εάν βρεθεί από τους εκπαιδευτικούς ανάλογη συσκευή, θα κρατηθεί στο σχολείο και θα επιστραφεί στους γονείς/κηδεμόνες  μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος.

  1. Άλλα θέματα

Α)  Για παιδαγωγικά ή μαθησιακά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στον/στην αρμόδιο/α εκπαιδευτικό, αφού πρώτα οριστεί συνάντηση. Γενικότερα, οποιοδήποτε ζήτημα θα πρέπει να συζητείται πρώτα με τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό και μετά με τη Διευθύντρια.

Β) Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει να ορίζεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ή με τη Δ/ντρια, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Γ)  Αν η συνάντηση με τη Διευθύντρια αφορά εκπαιδευτικό ή μαθητή/τρια, θα ενημερώνεται και θα παρίσταται και ο/η εκπαιδευτικός του/της μαθητή/τριας.

 

 

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

    Ευχόμαστε ολόψυχα Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά, με Υγεία.

 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου

Αφήστε μια απάντηση