ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2020-21)

Τηλέφωνο: 210-6666287

e-mail : mail@2dim-pallin.att.sch.gr

ΠΑΛΛΗΝΗ,   15 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ : Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας,

Με στόχο την ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων, καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριές μας, σας γνωστοποιoύμε  τους βασικούς

 » Διαβάστε όλο το άρθρο