Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

Νέα και Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε πως στο εξής ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα και η σχετική αρνητική δήλωση θα επιδεικνύεται στο σχολείο τη Δευτέρα το πρωί.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου