Αναστολή λειτουργίας σχολείου

Νέα και Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων της χώρας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  από την Τρίτη 16  μέχρι και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου. Ως εκ τούτου, για το διάστημα αυτό, θα συνεχιστεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές του σχολείου μας.