Σχολεία για το κλίμα

Μια ακόμη δράση της “ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ” πραγματοποιήθηκε. Οι μαθητές του Ε2 με τη δασκάλα των Αγγλικών Σταφυλάκου Μαρία μας παρουσιάζουν τον τρόπο που δούλεψαν:
“Ξεκινήσαμε τη δράση μας με έναν καταιγισμό ιδεών. Καταγράψαμε τις ιδέες των παιδιών στον πίνακα και ομαδοποιήσαμε όσα ειπώθηκαν σε 5 κατηγορίες: περιβάλλον (γενικά) ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί) νερό θέρμανση ενέργεια Ανταλλάξαμε απόψεις και εμπειρίες βασιζόμενοι στις 5 κατηγορίες και χωριστήκαμε σε αντίστοιχες ομάδες. Ετοιμάσαμε ερωτηματολόγια σε αγγλικά – ελληνικά, χρησιμοποιώντας υλικό από βιβλία – διαδίκτυο και με τη χρήση λεξικού. Ζητήσαμε από τη διευθύντρια και από τους συμμαθητές μας να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια. Εντοπίσαμε τα σημαντικά σημεία του σχολείου που θα μπορούσαμε να παρέμβουμε και τραβήξαμε φωτογραφίες (πόρτες, παράθυρα, φώτα, καυστήρας, βρύσες). Συγκενρώσαμε όλο το υλικό και ανά ομάδα φτιάξαμε σύντομα ενημερωτικά φυλλάδια για να τα παρουσιάσουμε σε όλο το σχολείο”
9_2 10_2 11_2 12_1 dimosieysi1_4 dimosieysi2_4 dimosieysi3_4 dimosieysi4_3 dimosieysi5_3

Ο Φίλος μου ο Ποδηλατάκιας

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων στη χώρα μας, προβάλλει ως πρώτη προτεραιότητα την Ανάπτυξη Παιδείας Οδικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, δίδεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής και στην προετοιμασία τους ως υπεύθυνων αυριανών οδηγών. Για το λόγο αυτό, προχώρησε στη συγγραφή βιβλίων κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σε ηλεκτρονική μορφή.
Βιβλία Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
– Ο Φίλος μου ο Ποδηλατάκιας e-book
– Μουσική αφήγηση του βιβλίου «ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» Πατήστε εδώ
– Παιδικό τραγούδι του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας «Προσοχή – Προσοχή» Πατήστε εδώ
– Μουσική επένδυση του βιβλίου «ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» και τραγουδιού «Προσοχή – Προσοχή», 
για χρήση από τους εκπαιδευτικούς/ play-back Πατήστε εδώ