Η 28η Οκτωβρίου ημέρα γιορτής για όλους τους Έλληνες, μια μεγάλη επέτειος του έθνους μας!

Οι εθνικές επέτειοι είναι η αφορμή να γνωρίσουν οι μαθητές μας την ιστορία μας, να προβληματιστούν από τα ιστορικά γεγονότα που σφράγισαν την ύπαρξη και την επιβίωσή μας ως έθνος. Ο εορτασμός της ενισχύει την πίστη στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας

 » περισσότερα