Βράβευση του νηπιαγωγείου με την πράσινη σημαία του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία»

Το σχολείο μας μετά από τέσσερα σχολικά έτη που συμμετείχε στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» βραβεύτηκε με την πράσινη σημαία του Δικτύου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εκπαιδευτικούς ,τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική αυτοδιοίκηση που συνέβαλαν μέσα από τις δράσεις που υλοποιήσαμε να πραγματοποιηθεί το όραμα που θέσαμε για το νηπιαγωγείο μας .

Η Προϊσταμένη

Σοφία Βλάση

HPIM0106