Ενημέρωση για τον β΄ κύκλο του προγράμματος ψηφιακής μέριμνας.Λήψη αρχείου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω έγγραφο.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ