Ανακοίνωση – Ενημέρωση έναρξης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η ενημέρωση για την πραγματοποίηση των σημερινών μαθημάτων με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει σταλεί στα email των γονέων των μαθητών.

Aναστολή λειτουργίας των Νηπιαγωγείων

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία των νηπιαγωγείων ανεστάλη στα πλαίσια περιορισμού της διασποράς του ιού Covid-19 με διυπουργική απόφαση. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας webex.sch.gr. Με νεότερη ανακοίνωση και οδηγίες που θα σταλθούν στα email που δηλώσατε κατά την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο θα ενημερωθείτε για τον τρόπο σύνδεσής σας στην πλατφόρμα και το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Η Προϊσταμένη