Οδηγίες για γονείς, χρήση εφαρμογής εγγραφήςΛήψη αρχείου