Το προσωπικό μας

Για την σχολική χρονιά 2019- 2020 η σύσταση του  Συλλόγου διδασκόντων είναι η εξής :

 A Τμήμα αποχώρησης 16:00μμ κ. Κούπα Άννα  και κ. Μποτσιβάλη Κωνσταντίνα
Β  Τμήμα αποχώρησης 16:00μμ κ. Ποντίκη Ηρώ και κ. Γεωργαντάκου Θάνια
Προϊσταμένη κ. Ποντίκη Ηρώ