ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (4ο)

Στο 1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης , το διάστημα από 1 Απριλίου 2024 -14 Ιουνίου 2024 , πραγματοποιoύνται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, από τον θεματικό άξονα «Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία» και την υποθεματική ενότητα  «Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, STEM – Ρομποτική », με τίτλο «Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης» .