ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2021-2022

Για το σχολικό έτος 2021-2022, οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 1/3/2021-20/3/2021. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της παραπάνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας , η αίτηση θα γίνεται στο Νηπιαγωγείο  , με αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα, έπειτα από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.

Μετά την αποδοχή της αίτησης, οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (ΑΔΥΜ, βιβλιάριο εμβολίων) στο σχολείο, πάλι ύστερα από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.

Επίσης φέτος για την εγγραφή στο Ολοήμερο τμήμα, δεν χρειάζονται δικαιολογητικά.

Τηλέφωνο 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης: 2331081500