ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023-2024, έγιναν πολλά ομαδικά και ψυχοκινητικά παιγνίδια, μέσα και έξω από την τάξη.