ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων  υλοποιούνται κατά την πρωινή λειτουργία και στο χρονικό διάστημα (διδακτικές ώρες) που ορίζεται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ», σε τρεις (3) διδακτικές ώρες, κατανεμημένες τρεις (3) φορές την εβδομάδα.

 

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν 4 θεματικούς άξονες, διάρκειας περίπου 2 μηνών. Ο Σύλλογος διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης , για το σχολικό έτος 2022-2023, αποφάσισε να ασχοληθεί με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

  1. 10 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ   ΑΞΟΝΑΣ   :    Δημιουργώ   και    καινοτομώ-    Δημιουργική   σκέψη    και καινοτομία

 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: STEΑM Ρομποτική

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Μικροί μετεωρολόγοι».

 

  1. 1 Δεκεμβρίου- 7 Φεβρουαρίου

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινα δικαιώματα

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΙ αν ήμουν εγώ».

 

  1. 10 Φεβρουαρίου-31 Μαρτίου ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Ζω καλύτερα-Ευ ζην

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΓΕΙΑ – Ασφάλεια στο δρόμο ΤΙΤΛΟΣ: «Τον Κ.Ο.Κ. αγαπώ. Με ασφάλεια κυκλοφορώ»

  1. 1 Απριλίου -14 Ιουνίου

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Φροντίζω το περιβάλλον ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οικολογία

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Προστάτεψε το δάσος –είναι πηγή ζωής»