Παραλαβή εξοπλισμού

IMG 20220322 111220

IMG 20220322 111259

IMG 20220322 111351

Το σχολείο παρέλαβε τον εξοπλισμό από την etwinning δράση STEM 3.0. Το kit ρομποτικής περιλάμβανει ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου, το Beebot, δυο πίστες για Bee Bot και καρτέλες κατεύθυνσης. Ο εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί για να δημιουργήσει το σχολείο ένα  ευρωπαϊκο έργο etwinning προσανατολισμένο στο STEM, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.